ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja Mobilna

Mobilny Handlowiec, czyli aplikacja mobilna PSMobile Sale, to program dla przedstawicieli handlowych, pracujących z dala od siedziby firmy (system klasy SFA).

System sprzedażowy PSMobile Sale zapewnia:

 • szybszy kontakt z klientami
 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
 • automatyczną wymianę danych pomiędzy siedzibą firmy oraz przedstawicielami

Program dla przedstawicieli handlowych PS Mobile Sale: 

 • działa na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet, wyposażonych w system Android
 • wykorzystując technologie, takie jak Wi-Fi, GSM, Bluetooth czy GPS, zapewnia pełną mobilność
 • posiada duże możliwość konfiguracyjne i może być dostosowany ściśle do Państwa wymagań i potrzeb

Dzięki wykorzystaniu drukarek tekstowych oraz drukarek fiskalnych przez nasz system mobilny, przedstawiciel handlowy tworzy w terenie swoje własne, przenośne, w pełni profesjonalne biuro!

Zobacz aplikację PSMobile Sale w praktyce!

Kartoteki


Mobilny Handlowiec PSMobile Sale przechowuje informacje dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. Dzięki temu w każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych w jego pracy danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów. Aplikacja umożliwia także utworzenie nowego kontrahenta.
Kartoteka klientów opisywnego systemu SFA zapewnia dostęp do następujących informacji:

 • dane kontaktowe (adres, telefon),
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy
  dojazdu do klienta,
 • dane rozrachunkowe,
 • informacje związane z przyznanymi rabatami,
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach),
 • historia dokumentów handlowych.

Kartoteka towarowa przechowuje m. in. Informacje:

 • nazwa towaru,
 • producent,
 • kod kreskowy,
 • promocje (rabat i cena promocyjna),
 • stan magazynowy,
 • ceny sprzedaży,
 • cena zakupu.

Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania.

towary_new

Dokumenty


Rozwiązanie mobilne PSMobile Sale umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) wtedy,  gdy przedstawiciel prowadzi sprzedaż bezpośrednią, tzw. vanselling. W sytuacji, kiedy sprzedaż prowadzona jest w centrali firmy, aplikacja umożliwia przyjmowanie zamówień bez konieczności wystawiania dokumentów handlowych, tzw. preselling. Podczas sprzedaży PSMobile Sale może wykorzystywać wbudowane w urządzenia kamery jako czytniki kodów kreskowych.

Podczas przyjmowania zamówienia lub tworzenia dokumentu sprzedaży przedstawiciel ma możliwość:

 • zmiany formy i terminu płatności,
 • zmiany ceny towaru,
 • wyboru magazynu, z którego prowadzona będzie sprzedaż,
 • podglądu wartości marży (kwotowo i procentowo),
 • wprowadzenia uwag do każdej pozycji towarowej oraz dla dokumentu ogółem,
 • kontrolowania limitów klienta oraz przedstawiciela.

Fakt wystawienia dokumentu lub przyjęcia zamówienia może być w systemie dodatkowo oznaczony lokalizacją GPS. Dzięki temu do systemu na bieżąco trafiają informacje o tym, gdzie znajdują się Państwa przedstawiciele

filtry towarowe - ciemny

Kasa, rozrachunki


Dzięki przechowywaniu w mobilnym rozwiązaniu PSMobile Sale informacji o stanie zadłużenia kontrahentów, system posiada możliwość blokady sprzedaży ponad ustalony limit dla każdego kontrahenta. Przedstawiciel handlowy może także prowadzić kasę i na bieżąco rozliczać należności lub zobowiązania kontrahenta. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW). Lista należności i zobowiązań również została wzbogacona o możliwość wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych. Funkcjonalnosć ta ma szczególne zastosowanie w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Przebieg dnia


Mobilny Handlowiec umożliwia rejestrowanie przebiegu dnia każdego przedstawiciela handlowego. Jeśli zależy Państwu na dodatkowej kontroli czasu pracy swoich pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, ta opcja systemu została stworzona specjalnie w tym właśnie celu.

W module przebiegu dnia możemy rejestrować:

 • moment rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy przedstawiciela handlowego,
 • jazdę prywatną,
 • serwis,
 • tankowanie (wraz z obowiązkiem podaniem rodzaju paliwa, ilości oraz wartości tankowania),
 • postój.

Każda z wymienionych operacji wymaga podania przez przedstawiciela rzeczywistego stanu licznika oraz każda z nich może być znakowana danymi GPS.

przebieg dnia - ciemny

Raporty


Aplikacja Mobilna PSMobile Sale – Mobilny Handlowiec umożliwia przedstawicielom szybkie raportowanie, związane ze sprzedażą. Poza wbudowanymi raportami sprzedaży (sprzedaż z dzisiaj, sprzedaż z wczoraj, TOP sprzedaży, sprzedaż wybranego produktu, sprzedaż wybranej grupy produktów) system umożliwia centralne definiowanie własnych raportów i wykorzystywanie ich na urządzeniach mobilnych. Raporty można tworzyć samodzielnie lub można zlecić ich wykonanie firmie Polsoft.

raporty - ciemny

Mobilny Handlowiec, czyli aplikacja mobilna PSMobile Sale, to program dla przedstawicieli handlowych, pracujących z dala od siedziby firmy (system klasy SFA).

System sprzedażowy PSMobile Sale zapewnia:

 • szybszy kontakt z klientami
 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
 • automatyczną wymianę danych pomiędzy siedzibą firmy oraz przedstawicielami

Program dla przedstawicieli handlowych PS Mobile Sale: 

 • działa na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet, wyposażonych w system Android
 • wykorzystując technologie, takie jak Wi-Fi, GSM, Bluetooth czy GPS, zapewnia pełną mobilność
 • posiada duże możliwość konfiguracyjne i może być dostosowany ściśle do Państwa wymagań i potrzeb

Dzięki wykorzystaniu drukarek tekstowych oraz drukarek fiskalnych przez nasz system mobilny, przedstawiciel handlowy tworzy w terenie swoje własne, przenośne, w pełni profesjonalne biuro!

Zobacz aplikację PSMobile Sale w praktyce!

Kartoteki


Mobilny Handlowiec PSMobile Sale przechowuje informacje dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. Dzięki temu w każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych w jego pracy danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów. Aplikacja umożliwia także utworzenie nowego kontrahenta.
Kartoteka klientów opisywnego systemu SFA zapewnia dostęp do następujących informacji:

 • dane kontaktowe (adres, telefon),
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy
  dojazdu do klienta,
 • dane rozrachunkowe,
 • informacje związane z przyznanymi rabatami,
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach),
 • historia dokumentów handlowych.

Kartoteka towarowa przechowuje m. in. Informacje:

 • nazwa towaru,
 • producent,
 • kod kreskowy,
 • promocje (rabat i cena promocyjna),
 • stan magazynowy,
 • ceny sprzedaży,
 • cena zakupu.

Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania.

towary_new

Dokumenty


Rozwiązanie mobilne PSMobile Sale umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) wtedy,  gdy przedstawiciel prowadzi sprzedaż bezpośrednią, tzw. vanselling. W sytuacji, kiedy sprzedaż prowadzona jest w centrali firmy, aplikacja umożliwia przyjmowanie zamówień bez konieczności wystawiania dokumentów handlowych, tzw. preselling. Podczas sprzedaży PSMobile Sale może wykorzystywać wbudowane w urządzenia kamery jako czytniki kodów kreskowych.

Podczas przyjmowania zamówienia lub tworzenia dokumentu sprzedaży przedstawiciel ma możliwość:

 • zmiany formy i terminu płatności,
 • zmiany ceny towaru,
 • wyboru magazynu, z którego prowadzona będzie sprzedaż,
 • podglądu wartości marży (kwotowo i procentowo),
 • wprowadzenia uwag do każdej pozycji towarowej oraz dla dokumentu ogółem,
 • kontrolowania limitów klienta oraz przedstawiciela.

Fakt wystawienia dokumentu lub przyjęcia zamówienia może być w systemie dodatkowo oznaczony lokalizacją GPS. Dzięki temu do systemu na bieżąco trafiają informacje o tym, gdzie znajdują się Państwa przedstawiciele

filtry towarowe - ciemny

Kasa, rozrachunki


Dzięki przechowywaniu w mobilnym rozwiązaniu PSMobile Sale informacji o stanie zadłużenia kontrahentów, system posiada możliwość blokady sprzedaży ponad ustalony limit dla każdego kontrahenta. Przedstawiciel handlowy może także prowadzić kasę i na bieżąco rozliczać należności lub zobowiązania kontrahenta. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW). Lista należności i zobowiązań również została wzbogacona o możliwość wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych. Funkcjonalnosć ta ma szczególne zastosowanie w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Przebieg dnia


Mobilny Handlowiec umożliwia rejestrowanie przebiegu dnia każdego przedstawiciela handlowego. Jeśli zależy Państwu na dodatkowej kontroli czasu pracy swoich pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, ta opcja systemu została stworzona specjalnie w tym właśnie celu.

W module przebiegu dnia możemy rejestrować:

 • moment rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy przedstawiciela handlowego,
 • jazdę prywatną,
 • serwis,
 • tankowanie (wraz z obowiązkiem podaniem rodzaju paliwa, ilości oraz wartości tankowania),
 • postój.

Każda z wymienionych operacji wymaga podania przez przedstawiciela rzeczywistego stanu licznika oraz każda z nich może być znakowana danymi GPS.

przebieg dnia - ciemny

Raporty


Aplikacja Mobilna PSMobile Sale – Mobilny Handlowiec umożliwia przedstawicielom szybkie raportowanie, związane ze sprzedażą. Poza wbudowanymi raportami sprzedaży (sprzedaż z dzisiaj, sprzedaż z wczoraj, TOP sprzedaży, sprzedaż wybranego produktu, sprzedaż wybranej grupy produktów) system umożliwia centralne definiowanie własnych raportów i wykorzystywanie ich na urządzeniach mobilnych. Raporty można tworzyć samodzielnie lub można zlecić ich wykonanie firmie Polsoft.

raporty - ciemny

Jeśli:

 • jesteś hurtownią, której przedstawiciele odwiedzają klientów
 • jesteś producentem, którego przedstawiciele obsługują hurtownie
 • Twoi pracownicy przesyłają zamówienia w terenie prosto do dystrybutorów
 • jesteś firmą, która świadczy usługi doradcze lub serwisowe u klienta
 • jesteś firmą, która zatrudnia terenowych inkasentów
 • prowadzisz handel bezpośredni

Jeśli:

 • jesteś hurtownią, której przedstawiciele odwiedzają klientów
 • jesteś producentem, którego przedstawiciele obsługują hurtownie
 • Twoi pracownicy przesyłają zamówienia w terenie prosto do dystrybutorów
 • jesteś firmą, która świadczy usługi doradcze lub serwisowe u klienta
 • jesteś firmą, która zatrudnia terenowych inkasentów
 • prowadzisz handel bezpośredni