ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Mobilny CRM – Pulpit Handlowca

Pulpit Handlowca w rozwiązaniu Mobilny CRM umożliwia podgląd celów jakie musi osiągnąć handlowiec.  Cele te są widoczne na pierwszym ekranie urządzenia mobilnego i powinny być przez handlowca na bieżąco monitorowane podczas jego dnia pracy.

Mobilny CRM służy do bieżącej analizy dowolnych parametrów, które są modyfikowane w Aplikacji Centralnej służącej do zarządzania pracą przedstawicieli handlowych. Poniżej pokazano przykładową konfigurację pozwalającą w skondensowanej formie przedstawić najważniejsze parametry mające wpływ na efektywną pracę handlowca. 

 1. Liczba zaplanowanych wizyt przedstawiciela handlowego, które powinien zrealizować w danym dniu pracy.
  • wizyty w systemie PS Mobile Sale  mogą być planowane zarówno przez samego handlowca jak i jego przełożonego w centrali firmy.
  • jeśli wizyty zostały zaplanowane samodzielnie przez handlowca system może nadzorować ich minimalną liczbę i w przypadku zaplanowania mniejszej liczby spotkań wyświetla tę informację w kolorze czerwonym ( przekaz negatywny ).
  • w przypadku zaplanowania wystarczającej liczby wizyt w stosunku do wymaganej informacja ta wyświetla się w kolorze zielonym ( przekaz pozytywny ).
 2. Liczba zrealizowanych wizyt handlowych przez handlowca danego dnia uaktualniająca się na bieżąco również nadzorowanie założonego minimum.

 3. Wartość zrealizowanych zamówień w danym dniu z sygnalizacją kolorem o zrealizowaniu dziennego celu sprzedażowego.

 4. Wartość zamówień, które pozyskał handlowiec od początku danego miesiąca kalendarzowego.

 5. % wykonania planu sprzedażowego przez przedstawiciela handlowego.

 6. Liczba pozyskanych przez handlowca nowych klientów i wprowadzonych przez handlowca do aplikacji mobilnej  PSMobile Sale,

Wskaźniki aplikacji Mobilny Handlowiec przeznaczone dla przedstawiciela handlowego mogą być włączane/wyłączane przez jego przełożonego w aplikacji Centralnej. W decyzji Dyrektora Handlowego jest również możliwość nadawania kolorów dla linii z daną informacją. Dodatkowo przełożony PH może ustalić wartości, które będą sterowały tak zwanym  “wskaźnikiem kolorowania” do ustawienia: np.:

Cel – liczba wizyt zrealizowanych – 5
poniżej 5 = kolor czerwony,
powyżej lub równe 5 = kolor zielony.

 

Mobilny CRM ekran z Panelem Handlowca

Powyższy ekran aplikacji PS Mobile Sale – Mobilny CRM obrazuje przykładowe zastosowanie.

Powrót do listy modułów