ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Zarządzanie przedstawicielami handlowymi

Aplikacja Mobilny Manager

to program na platformę Android dla menadżerów wspomagający zarządzanie przedstawicielami handlowymi czy handlowcami powstała jako naturalny rozwój rozwiązania dla handlowców PS Mobile Sale i PS Mobile Center. Została zaprojektowana przy ścisłym udziale wieloletnich użytkowników tych aplikacji.

Dzięki zawartym w niej funkcjonalnościom osoba zarządzająca ma pełen dostęp do działań swoich pracowników oraz w sposób aktywny może nimi zarządzać i ich kontrolować.

Menadżer ma możliwość dostępu na swoim urządzeniu mobilnym do następujących danych, które tworzą lub modyfikują podlegli mu handlowcy:

 • dokumenty handlowe (faktury, zamówienia, itd.),
 • dokumenty kasowe,
 • informacje z tzw. przebiegu dnia,
 • opisy wizyt bieżące i historyczne.

Funkcjonalności związane z kontrolą i zarządzaniem:

 • możliwość analizy ostatniej lokalizacji pracownika poprzez wyświetlenie mapy z naniesioną ostatnią znaną pozycją PH – realizowane poprzez synchronizację “w tle” ostatniej pozycji GPS,
 • mapa historycznych śladów GPS, czyli historia poruszania się przedstawiciela handlowego
  w terenie poprzez wyświetlenie tych punktów na mapie,
 • wizualizacja miejsca złożenia zamówienia wraz z wyświetleniem na mapie punktu z faktyczną siedzibą klienta.

Blokowanie działań, operacji w telefonie Przedstawiciela Handlowego:

 • blokada aplikacji przez zbyt długą przerwę pracy,
 • potwierdzenie zakończenia dnia w innym dniu niż nastąpiło rozpoczęcie dnia pracy,
 • potwierdzenie anulowania dokumentu handlowego,
 • inne wg życzenia zamawiającego.

Aktywne oddziaływanie na dane w aplikacjach mobilnych „swoich” przedstawicieli:

 • dodawanie nowych klientów i przypisywanie ich do PH,
 • tworzenie nowych wizyt u klientów u podlegających mu przedstawicieli handlowych, które po synchronizacji na telefonie menadżera są widoczne dla PH.

Raporty menadżera:

 • udostępniania na telefonach raportów uniwersalnych, których wzorce menadżer tworzy
  w aplikacji centralnej,
 • na zlecenie użytkowników aplikacji w ramach tej funkcjonalności mogą zostać uruchomione dowolne raporty dotyczące pracy przedstawicieli handlowych.

Włączenie powyższych funkcjonalności to kwestia konfiguracji systemu  np. w sytuacji, w której handlowiec awansował na menadżera i może zostać przełączony przez administratora systemu w tryb pracy jako Menadżer.

Menadżer poza wymienionymi funkcjonalnościami może pracować tak jak standardowy Przedstawiciel Handlowy (PH)  i tworzyć oferty, zamówienia dla klientów, realizować wizyty, ankiety.

Oczywistym jest, że nic nie zastąpi bezpośredniej współpracy przełożonego, menadżera ze swoimi handlowcami:

 • wspólne wyjazdy do klientów,
 • omawianie dnia pracy, w tym poszczególnych wizyt handlowych czy leadów,
 • pomoc w tworzenie trudniejszych ofert,
 • ciągła informacja zwrotna dotycząca zarówno błędów jak i dobrze wykonanych celów,
 • wspólna analiza raportów handlowych

to elementy, które są niezbędne w dobrze zorganizowanym zespole handlowym.

Należy mieć świadomość, że oprogramowanie jest jedynie narzędziem. W rękach słabego menadżera będzie bezwartościowe a ze słabego handlowca zapewne nie uczyni mistrza sprzedaży.

W czym więc rozwiązania allmobile mogą pomóc?

Aplikacja PS Mobile Manager umożliwi wcześniejsze stwierdzenie

 • że handlowiec nie uzyskuje założonych wyników,
 • nie działa zgodnie z wytycznymi menadżera,
 • nie realizuje wizyt zgodnie z wcześniejszym harmonogramem i założoną trasą,
 • nie zbiera od klienta wymaganych informacji,
 • nie przedstawia oferty w odpowiedni sposób,

ale również umożliwia:

 • dostęp online menadżera do dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży, które handlowiec rejestruje w aplikacji mobilnej PSMobile Sale,
 • bieżącą i historyczną analizę miejsca pracy handlowca ,
 • w sytuacjach krytycznych zdalne blokowanie (i ewentualne odblokowanie) jego urządzenia.

Jeśli:

 • jesteś dyrektorem handlowym
 • zarządzasz działem handlowym
 • Twoi pracownicy pracują w terenie
 • jesteś menagerem zarządzającym sprzedażą
 • chciałbyś lepiej nadzorować swoich handlowców
 • zarządzasz przedstawicielami handlowymi