ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja Mobilny Manager

to program na platformę Android dla menadżerów wspomagający zarządzanie przedstawicielami handlowymi czy handlowcami powstała jako naturalny rozwój rozwiązania dla handlowców PS Mobile Sale i PS Mobile Center. Została zaprojektowana przy ścisłym udziale wieloletnich użytkowników tych aplikacji.

Dzięki zawartym w niej funkcjonalnościom osoba zarządzająca ma pełen dostęp do działań swoich pracowników oraz w sposób aktywny może nimi zarządzać i ich kontrolować.

Menadżer ma możliwość dostępu na swoim urządzeniu mobilnym do następujących danych, które tworzą lub modyfikują podlegli mu handlowcy:

 • dokumenty handlowe (faktury, zamówienia, itd.),
 • dokumenty kasowe,
 • informacje z tzw. przebiegu dnia,
 • opisy wizyt bieżące i historyczne.

Funkcjonalności związane z kontrolą i zarządzaniem:

 • możliwość analizy ostatniej lokalizacji pracownika poprzez wyświetlenie mapy z naniesioną ostatnią znaną pozycją PH – realizowane poprzez synchronizację “w tle” ostatniej pozycji GPS,
 • mapa historycznych śladów GPS, czyli historia poruszania się przedstawiciela handlowego
  w terenie poprzez wyświetlenie tych punktów na mapie,
 • wizualizacja miejsca złożenia zamówienia wraz z wyświetleniem na mapie punktu z faktyczną siedzibą klienta.

Blokowanie działań, operacji w telefonie Przedstawiciela Handlowego:

 • blokada aplikacji przez zbyt długą przerwę pracy,
 • potwierdzenie zakończenia dnia w innym dniu niż nastąpiło rozpoczęcie dnia pracy,
 • potwierdzenie anulowania dokumentu handlowego,
 • inne wg życzenia zamawiającego.

Aktywne oddziaływanie na dane w aplikacjach mobilnych „swoich” przedstawicieli:

 • dodawanie nowych klientów i przypisywanie ich do PH,
 • tworzenie nowych wizyt u klientów u podlegających mu przedstawicieli handlowych, które po synchronizacji na telefonie menadżera są widoczne dla PH.

Raporty menadżera:

 • udostępniania na telefonach raportów uniwersalnych, których wzorce menadżer tworzy
  w aplikacji centralnej,
 • na zlecenie użytkowników aplikacji w ramach tej funkcjonalności mogą zostać uruchomione dowolne raporty dotyczące pracy przedstawicieli handlowych.

Włączenie powyższych funkcjonalności to kwestia konfiguracji systemu  np. w sytuacji, w której handlowiec awansował na menadżera i może zostać przełączony przez administratora systemu w tryb pracy jako Menadżer.

Menadżer poza wymienionymi funkcjonalnościami może pracować tak jak standardowy Przedstawiciel Handlowy (PH)  i tworzyć oferty, zamówienia dla klientów, realizować wizyty, ankiety.

Oczywistym jest, że nic nie zastąpi bezpośredniej współpracy przełożonego, menadżera ze swoimi handlowcami:

 • wspólne wyjazdy do klientów,
 • omawianie dnia pracy, w tym poszczególnych wizyt handlowych czy leadów,
 • pomoc w tworzenie trudniejszych ofert,
 • ciągła informacja zwrotna dotycząca zarówno błędów jak i dobrze wykonanych celów,
 • wspólna analiza raportów handlowych

to elementy, które są niezbędne w dobrze zorganizowanym zespole handlowym.

Należy mieć świadomość, że oprogramowanie jest jedynie narzędziem. W rękach słabego menadżera będzie bezwartościowe a ze słabego handlowca zapewne nie uczyni mistrza sprzedaży.

W czym więc rozwiązania allmobile mogą pomóc?

Aplikacja PS Mobile Manager umożliwi wcześniejsze stwierdzenie

 • że handlowiec nie uzyskuje założonych wyników,
 • nie działa zgodnie z wytycznymi menadżera,
 • nie realizuje wizyt zgodnie z wcześniejszym harmonogramem i założoną trasą,
 • nie zbiera od klienta wymaganych informacji,
 • nie przedstawia oferty w odpowiedni sposób,

ale również umożliwia:

 • dostęp online menadżera do dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży, które handlowiec rejestruje w aplikacji mobilnej PSMobile Sale,
 • bieżącą i historyczną analizę miejsca pracy handlowca ,
 • w sytuacjach krytycznych zdalne blokowanie (i ewentualne odblokowanie) jego urządzenia.

Jeśli:

 • jesteś dyrektorem handlowym
 • zarządzasz działem handlowym
 • Twoi pracownicy pracują w terenie
 • jesteś menagerem zarządzającym sprzedażą
 • chciałbyś lepiej nadzorować swoich handlowców
 • zarządzasz przedstawicielami handlowymi