ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Mobilny Handlowiec, czyli aplikacja mobilna PSMobile Sale, to program dla przedstawicieli handlowych, pracujących z dala od siedziby firmy (system klasy SFA).

System sprzedażowy PSMobile Sale zapewnia:

 • szybszy kontakt z klientami
 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
 • automatyczną wymianę danych pomiędzy siedzibą firmy oraz przedstawicielami

Program dla przedstawicieli handlowych PS Mobile Sale: 

 • działa na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet, wyposażonych w system Android
 • wykorzystując technologie, takie jak Wi-Fi, GSM, Bluetooth czy GPS, zapewnia pełną mobilność
 • posiada duże możliwość konfiguracyjne i może być dostosowany ściśle do Państwa wymagań i potrzeb

Dzięki wykorzystaniu drukarek tekstowych oraz drukarek fiskalnych przez nasz system mobilny, przedstawiciel handlowy tworzy w terenie swoje własne, przenośne, w pełni profesjonalne biuro!

Zobacz aplikację PSMobile Sale w praktyce!

Wizyty

Moduł Wizyty pozwala planować pracę handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców technicznych czy też inkasentów oraz nadzorować realizację wizyt u klientów.

Planowanie wizyt u klientów Wizyty może być realizowane zarówno w mobilnej aplikacji PSMobile Sale jak i w „webowej” aplikacji PSMobile Center.

Na każdą wizytę może się składać jedno lub wiele zadań, na przykład:

– przyjmij zamówienie
– sprzedaj na fakturę
– sprzedaj na paragon
– rozlicz należności
– wydaj materiały reklamowe
– przeprowadź ankietę
– wykonaj zdjęcie (półki, sklepu itp.)
– napisz notatkę.

Wizyty grupowane są trasy.

Funkcjonalności modułu wizyty:

 • rejestrowania czasu trwania wizyty
 • wyświetlanie wizyt w formie kalendarza
 • kopiowania „całego dnia pracy”. Mechanizm ten pozwala utworzyć wizyty w wybranym przez użytkownika dniu na podstawie wizyt, które są już zatwierdzone.
 • wprowadzenia cykliczności wizyt u klientów stale odwiedzanych
 • określanie kolejności wizyt w ciągu dnia w sposób ręczny bądź funkcję optymalizacji trasy przejazdu.

Funkcja optymalizacji trasy przejazdu to program umożliwiający planowanie trasy kierowców z automatycznym planowaniem najkrótszej trasy (trasy optymalnej).

Umożliwia on:

 • wyświetlenie na mapie zbioru klientów wg. zadanych filtrów (miasto, województwo, region, itp.)
 • wybranie klientów, których handlowiec powinien odwiedzić
 • wyliczenie optymalnej trasy z użyciem algorytmu komiwojażera opartego o zasoby Google Maps
 • przeniesienie klientów w kolejności zgodnej z zoptymalizowaną trasą przejazdu do planu wizyt mobilnego handlowca

Dzięki temu:

 • Handlowcy są w stanie realizować zwiększoną liczbę wizyt u klientów w ciągu dnia
 • Wydłuża się czas spędzony u klienta zamiast w trasie
 • Zmniejszają się koszty paliwa oraz zużycie samochodu
 • Można zoptymalizować liczbę przedstawicieli przy utrzymaniu liczby wizyt

Zobacz film jak działa optymalizacja tras „na żywo”

Planowanie trasy

Kartoteki

Mobilny Handlowiec PSMobile Sale przechowuje informacje dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. Dzięki temu w każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych w jego pracy danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów. Aplikacja umożliwia także utworzenie nowego kontrahenta.
Kartoteka klientów opisywnego systemu SFA zapewnia dostęp do następujących informacji:

 • dane kontaktowe (adres, telefon),
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy
  dojazdu do klienta,
 • dane rozrachunkowe,
 • informacje związane z przyznanymi rabatami,
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach),
 • historia dokumentów handlowych.

Kartoteka towarowa przechowuje m. in. Informacje:

 • nazwa towaru,
 • producent,
 • kod kreskowy,
 • promocje (rabat i cena promocyjna),
 • stan magazynowy,
 • ceny sprzedaży,
 • cena zakupu.

Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania.

Mobilny Handlowiec program dla przedstawicieli handlowych w terenie

Dokumenty

Rozwiązanie mobilne PSMobile Sale umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) wtedy,  gdy przedstawiciel prowadzi sprzedaż bezpośrednią, tzw. vanselling. W sytuacji, kiedy sprzedaż prowadzona jest w centrali firmy, aplikacja umożliwia przyjmowanie zamówień bez konieczności wystawiania dokumentów handlowych, tzw. preselling. Podczas sprzedaży PSMobile Sale może wykorzystywać wbudowane w urządzenia kamery jako czytniki kodów kreskowych.

Podczas przyjmowania zamówienia lub tworzenia dokumentu sprzedaży przedstawiciel ma możliwość:

 • zmiany formy i terminu płatności,
 • zmiany ceny towaru,
 • wyboru magazynu, z którego prowadzona będzie sprzedaż,
 • podglądu wartości marży (kwotowo i procentowo),
 • wprowadzenia uwag do każdej pozycji towarowej oraz dla dokumentu ogółem,
 • kontrolowania limitów klienta oraz przedstawiciela.

Fakt wystawienia dokumentu lub przyjęcia zamówienia może być w systemie dodatkowo oznaczony lokalizacją GPS. Dzięki temu do systemu na bieżąco trafiają informacje o tym, gdzie znajdują się Państwa przedstawiciele

Mobilny Handlowiec filtrowanie towarów do sprzedaży

Kasa, rozrachunki

Dzięki przechowywaniu w mobilnym rozwiązaniu PSMobile Sale informacji o stanie zadłużenia kontrahentów, system posiada możliwość blokady sprzedaży ponad ustalony limit dla każdego kontrahenta. Przedstawiciel handlowy może także prowadzić kasę i na bieżąco rozliczać należności lub zobowiązania kontrahenta. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW). Lista należności i zobowiązań również została wzbogacona o możliwość wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych. Funkcjonalnosć ta ma szczególne zastosowanie w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Przebieg dnia

Mobilny Handlowiec umożliwia rejestrowanie przebiegu dnia każdego przedstawiciela handlowego. Jeśli zależy Państwu na dodatkowej kontroli czasu pracy swoich pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, ta opcja systemu została stworzona specjalnie w tym właśnie celu.

W module przebiegu dnia możemy rejestrować:

 • moment rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy przedstawiciela handlowego,
 • jazdę prywatną,
 • serwis,
 • tankowanie (wraz z obowiązkiem podaniem rodzaju paliwa, ilości oraz wartości tankowania),
 • postój.

Każda z wymienionych operacji wymaga podania przez przedstawiciela rzeczywistego stanu licznika oraz każda z nich może być znakowana danymi GPS.

Mobilny Handlowiec rejestracja czasu pracy handllowca w terenie

Raporty

Aplikacja Mobilna PSMobile Sale – Mobilny Handlowiec umożliwia przedstawicielom szybkie raportowanie, związane ze sprzedażą. Poza wbudowanymi raportami sprzedaży (sprzedaż z dzisiaj, sprzedaż z wczoraj, TOP sprzedaży, sprzedaż wybranego produktu, sprzedaż wybranej grupy produktów) system umożliwia centralne definiowanie własnych raportów i wykorzystywanie ich na urządzeniach mobilnych. Raporty można tworzyć samodzielnie lub można zlecić ich wykonanie firmie Polsoft.

Mobilny Handlowiec raporty sprzedażowe, planów, wyników

Jeśli:

 • jesteś hurtownią, której przedstawiciele odwiedzają klientów
 • jesteś producentem, którego przedstawiciele obsługują hurtownie
 • Twoi pracownicy przesyłają zamówienia w terenie prosto do dystrybutorów
 • jesteś firmą, która świadczy usługi doradcze lub serwisowe u klienta
 • jesteś firmą, która zatrudnia terenowych inkasentów
 • prowadzisz handel bezpośredni

Jeśli:

 • jesteś hurtownią, której przedstawiciele odwiedzają klientów
 • jesteś producentem, którego przedstawiciele obsługują hurtownie
 • Twoi pracownicy przesyłają zamówienia w terenie prosto do dystrybutorów
 • jesteś firmą, która świadczy usługi doradcze lub serwisowe u klienta
 • jesteś firmą, która zatrudnia terenowych inkasentów
 • prowadzisz handel bezpośredni