ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Integracja z systemami ERP

Integracja z Enova Vendo Comarch

W przypadku integracji systemu mobilnego PSMobile z wykorzystywanym u Państwa systemem ERP dane dotyczące towarów, stanów magazynowych, kontrahentów, przedstawicieli, pojazdów itp. są przechowywane, edytowane i weryfikowane w Państwa systemie ERP. W takiej sytuacji system mobilny cały czas pracuje „w tle”,  jako „łącznik” pomiędzy Państwa głównym systemem sprzedażowym oraz systemem mobilnej sprzedaży PSMobile Sale.

Do aplikacji mobilnej mogą być pobierane dane, dotyczące rozrachunków z klientami, które mogą być rozliczane za pomocą PSMobile Sale. Z systemu sprzedaży mobilnej eksportowane będą do Państwa głównego systemu dane związane z przyjętymi zamówieniami oraz wystawionymi dokumentami sprzedaży, stany kas przedstawicieli handlowych wraz z wystawionymi dokumentami kasowymi, wszystkie dane GPS, związane z pracą przedstawicieli handlowych.

PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z następującymi systemami: 

W przypadku innych systemów ERP Polsoft integracja systemem PS Mobile jest również możliwa. Możemy wręcz stwierdzić, że integracja jest możliwa z dowolnym systemem ERP klienta. Warunkiem jednak aby integracja była skuteczna i przeprowadzona prawidłowo

Integracja z systemami ERP

Integracja z Enova Vendo Comarch

W przypadku integracji systemu mobilnego PSMobile z wykorzystywanym u Państwa systemem ERP dane dotyczące towarów, stanów magazynowych, kontrahentów, przedstawicieli, pojazdów itp. są przechowywane, edytowane i weryfikowane w Państwa systemie ERP. W takiej sytuacji system mobilny cały czas pracuje „w tle”,  jako „łącznik” pomiędzy Państwa głównym systemem sprzedażowym oraz systemem mobilnej sprzedaży PSMobile Sale.

Do aplikacji mobilnej mogą być pobierane dane, dotyczące rozrachunków z klientami, które mogą być rozliczane za pomocą PSMobile Sale. Z systemu sprzedaży mobilnej eksportowane będą do Państwa głównego systemu dane związane z przyjętymi zamówieniami oraz wystawionymi dokumentami sprzedaży, stany kas przedstawicieli handlowych wraz z wystawionymi dokumentami kasowymi, wszystkie dane GPS, związane z pracą przedstawicieli handlowych.

PSMobile Sale obsługuje interfejsy wymiany danych z następującymi systemami: 

W przypadku innych systemów ERP Polsoft integracja systemem PS Mobile jest również możliwa. Możemy wręcz stwierdzić, że integracja jest możliwa z dowolnym systemem ERP klienta. Warunkiem jednak aby integracja była skuteczna i przeprowadzona prawidłowo

System mobilny – Instalacja bez integracji z ERP

apk_integracja

Integracja z innymi systemami ERP (Enova | Vendo Comarch Stremsoft) nie zawsze jest konieczna. Wariant instalacji systemu SFA bez integracji z systemem ERP przeznaczony jest dla małych firm, których głównym modelem sprzedaży jest sprzedaż bezpośrednia z pojazdów (vanselling). Przy takim trybie pracy przedstawiciele handlowi korzystają z aplikacji mobilnej PSMobile Sale, a wszystkie dane, dotyczące dokumentów przez nich wystawianych, gromadzone i raportowane są w webowej aplikacji centralnej PSMobile Center. W tym wariancie wszystkie słowniki (towary, kontrahenci, producenci, przedstawiciele, pojazdy, itd.) prowadzimy w PSMobile Center – nie musimy korzystać z jakiegokolwiek zewnętrznego systemu sprzedażowego. Dodatkowo, dzięki świadczonym przez nas usługom hostingowym, nie musicie się Państwo martwić kosztami zakupu dedykowanych serwerów oraz utrzymaniem rozbudowanej infrastruktury komputerowej. W każdej chwili istnieje opcja zaimportowania danych do systemu PSMobile Center (słownik towarów lub kontrahentów) lub wyeksportowania danych na Państwa potrzeby mechanizmami dostępnymi w naszym systemie.

Państwa urządzenia mobilne w połączeniu z naszą aplikacją mobilną PSMobile Sale oraz naszym hostingiem dla systemu PSMobile Center zapewniają najtańszą, najlepiej zabezpieczoną, najbardziej efektywną propozycję dostępną na rynku.

System mobilny – Instalacja bez integracji z ERP

Integracja z innymi systemami ERP (Enova | Vendo Comarch Stremsoft) nie zawsze jest konieczna. Wariant instalacji systemu SFA bez integracji z systemem ERP przeznaczony jest dla małych firm, których głównym modelem sprzedaży jest sprzedaż bezpośrednia z pojazdów (vanselling). Przy takim trybie pracy przedstawiciele handlowi korzystają z aplikacji mobilnej PSMobile Sale, a wszystkie dane, dotyczące dokumentów przez nich wystawianych, gromadzone i raportowane są w webowej aplikacji centralnej PSMobile Center. W tym wariancie wszystkie słowniki (towary, kontrahenci, producenci, przedstawiciele, pojazdy, itd.) prowadzimy w PSMobile Center – nie musimy korzystać z jakiegokolwiek zewnętrznego systemu sprzedażowego. Dodatkowo, dzięki świadczonym przez nas usługom hostingowym, nie musicie się Państwo martwić kosztami zakupu dedykowanych serwerów oraz utrzymaniem rozbudowanej infrastruktury komputerowej. W każdej chwili istnieje opcja zaimportowania danych do systemu PSMobile Center (słownik towarów lub kontrahentów) lub wyeksportowania danych na Państwa potrzeby mechanizmami dostępnymi w naszym systemie.

Państwa urządzenia mobilne w połączeniu z naszą aplikacją mobilną PSMobile Sale oraz naszym hostingiem dla systemu PSMobile Center zapewniają najtańszą, najlepiej zabezpieczoną, najbardziej efektywną propozycję dostępną na rynku.

Skontaktuj się z nami  
przygotujemy dla Ciebie ofertę dostosowaną zarówno co do jakości jak i ceny.

Skontaktuj się z nami  
przygotujemy dla Ciebie ofertę dostosowaną zarówno co do jakości jak i ceny.