ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja SFA – Program dla handlowców posiada również platformę internetową, przeznaczoną dla kadry menadżerskiej, zarządzającej handlowcami, pracującymi w terenie.

Program ten umożliwia:

Oferowane przez nas rozwiązanie zdecydowanie wyróżnia nas spośród produktów, występujących na rynku. Produkt ten może działać w pełnej integracji z Państwa systemem ERP lub działać całkowicie samodzielnie. Druga możliwość, czyli autonomiczne działanie (tzn. bez ścisłego sprzęgu z systemem ERP), znajduje zastosowanie i uznanie zwłaszcza w niewielkich firmach.

Aplikacja SFA – PSMobile Center to ta część programu dla handlowców, która oferuje użytkownikom funkcje, pozwalające ułatwić pracę przedstawicieli handlowych i zautomatyzować proces przyjmowania zamówień i sprzedaży. W każdym miejscu systemu skorzystać można z zaawansowanych opcji wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania prezentowanych danych. Wymiana danych pomiędzy siedzibą firmy oraz przedstawicielami odbywa się automatycznie lub na żądanie handlowca..

Aplikacja SFA – Kartoteki

Aplikacja SFA – PSMobile Center przechowuje niezbędne dane o kontrahentach i towarach, a także umożliwia wprowadzenie do systemu informacji, dotyczących producentów i przedstawicieli handlowych. Program dla wsparcia handlowców PSMobile Center daje pełną dowolność w zakresie przydzielania przedstawicielom producentów, klientów oraz towarów. Dzięki temu każdy przedstawiciel może mieć dostęp wyłącznie do swoich klientów, ich rozrachunków, towarów im przydzielonych, a także oferować produkty od wybranych producentów.

Aplikacja SFA – Dokumenty

Program dla handlowców –  prezentuje informacje na temat przyjętych przez wszystkich przedstawicieli zamówień oraz wystawionych dokumentów sprzedaży. W tym module naszego systemu SFA użytkownik ma możliwość podglądu, wydruku lub eksportu do pliku zamówień lub dokumentów sprzedaży, wraz ze wszystkimi informacjami, wprowadzonymi do systemu przez przedstawiciela (np. uwagami do zamówienia lub pozycji zamówienia).

Aplikacja SFA – Kasa

Efektywność opisywanego systemu handlowego podnosi znacząco dostępna (w ujęciu każdego handlowca) w części programu dla handlowca – PSMobile Center kasa. Umożliwia ona natychmiastowy dostęp do danych, dotyczących dokumentów wpłat lub wypłat z kasy (KP i KW), zrealizowanych przez przedstawiciela handlowego na urządzeniu mobilnym. W przypadku powiązania prezentowanej aplikacji z systemem ERP (czy też innym systemem sprzedażowym, wykorzystywanym w firmie) informacja ta pozwala uwolnić sprzedaż, która do tej pory blokowana była ze względu na tzw. limity kredytowe, kontrolujące zadłużenie klienta firmy.

Harmonogramy

Program PSMobile Center umożliwia układanie harmonogramów spotkań oraz planowanie tras dla przedstawicieli handlowych. Każda zaplanowana wizyta u kontrahenta może mieć zdefiniowane zadania do wykonania przez przedstawiciela (sprzedaż, windykacja, rozmowa handlowa itp.). Centralne planowanie terminarza spotkań dla handlowców zapewnia kontrolę nad prawidłową obsługą Państwa kontrahentów i utrzymywaniu w pełni satysfakcjonujących kontaktów biznesowych.

Aplikacja SFA - harmonogram wizyt w programie dla mobilnychhandlowców

Ślady GPS

Aplikacja Centralna PSMobile Center oferuje Państwu możliwość analizowania przebiegu wykonywanej trasy przez przedstawicieli handlowych. Każda operacja, przeprowadzona przez Państwa pracownika poza siedzibą firmy przy pomocy aplikacji PSMobile, może być dodatkowo znakowana danymi GPS. W każdej chwili dla każdego przedstawiciela system oferuje możliwość wyświetlenia mapy wykonanej trasy na podstawie zgromadzonych w systemie współrzędnych punktów GPS lub wyświetlenia na mapie wybranego punktu z całego przebiegu dnia pracy wszystkich przedstawicieli handlowych.

Aplikacja SFA – Raporty

PSMobile Center udostępnia Państwu zaimplementowane domyślnie w systemie raporty, związane ze sprzedażą, prowadzoną przez przedstawicieli handlowych. Dostępna jest także opcja dodawania własnych, wcześniej przygotowanych, raportów do systemu. Raporty takie można tworzyć i dodawać do systemu samodzielnie lub zlecić ich wykonanie firmie Polsoft.

Aplikacja SFA - Program dla handlowca - raportowanie sprzedaży

Konfiguracja

System sprzedażowy PSMobile Center jako aplikacja SFA oferuje Państwu zestaw rozbudowanych opcji konfiguracyjnych systemu. Poza możliwością prowadzenia słowników w systemie (słownik pojazdów, przedstawicieli handlowych, producentów itp.) czy konfiguracji poziomów dostępów użytkowników do danych w PSMobile Center, system posiada możliwość konfiguracji opcji, które dostępne będą w aplikacji mobilnej PSMobile. To Państwo zdecydują, które z wielu funkcji naszego systemu będą wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych Państwa firmy, a które nie będą potrzebne. System posiada także możliwość wygenerowania konfiguracji w postaci pliku lub kodu QR. Dzięki temu odpowiednie przygotowanie do pracy nowych urządzeń mobilnych w Państwa firmie będzie szybkie, w pełni automatyczne i bezproblemowe.