ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja mobilna do składania zamówień B2B dla systemu Android umożliwia samodzielne składanie zamówień przez klientów u dostawcy udostępniającego rozwiązanie.

Przyjęto dwa podstawowe założenia:


Aplikacja do składania zamówień B2B przeznaczona dla urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android
(smartfony, tablety). Klienci (firmy) za pomocą tej aplikacji mogą samodzielnie składać zamówienia produktów, które są wysyłane do systemu sprzedażowego dostawcy.


 

Główne cele jakie obrali sobie projektanci tej mobilnej aplikacji sprzedażowej to:

 • Oddziaływanie na klienta przez całodobowy dostęp do oferty bez względu czy pracuje
  w siedzibie firmy, czeka na spotkanie z innym klientem czy pracuje zdalnie z domu a nie tylko podczas bezpośredniej wizyty przedstawiciela handlowego.
 • Optymalizacja i minimalizacja działań zmierzających do osiągnięcia celu jakim jest złożenie zamówienia przez klienta biznesowego.
 • Dostęp do systemu sprzedażowego 24 godziny na dobę.
 • Dostarczenie wszystkich informacji i danych, które są przydatne klientowi w codziennej pracy z dostawcą – dystrybutorem .
 • Zabezpieczenie przed dostępem dla klientów detalicznych.
 • Dostęp do informacji o produkcie również w sytuacji gdy brak towaru w magazynie (możliwy podgląd opisów, zdjęć, kart technologicznych czy też innej dokumentacji w formie załączonych dokumentów w dowolnym formacie).
 • Rozbudowany mechanizm wyszukiwania (filtrowania) produktów umożliwiający skompletowanie zamówienia w krótkim czasie również w przypadku indeksów towarowych składających się z tysięcy SKU.
 • Komunikacja z systemami zewnętrznymi w tym jak najlepszą integrację rozwiązania z system ERP dystrybutora bez względu na jego dostawcę.
 • Odzwierciedlenie większości funkcjonalności, w które wyposażona jest użytkowana na ogół wcześniej internetowa platforma sprzedażowa dla klientów B2B.
 • Praktycznie nieograniczony czas kompletowania zamówienia przez użytkownika z faktycznym potwierdzeniem dostępności zamawianych produktów.
 • Przejrzystość i prostota realizacji poszczególnych procesów biznesowych.
 • Czytelność interfejsu aplikacji.
 • Spójność graficzną rozwiązania ze standardami obowiązującymi u dystrybutora.
 • Wykorzystanie doświadczeń projektowych nabytych podczas tworzenia oraz wdrożeń systemu ERP PS2000 do obsługi firm z branży FMCG

Do podglądu zamówień składanych w Mobilna sprzedaż B2B przeznaczona jest webowa część systemu Mobilna sprzedaż B2B Center.


Funkcjonalności aplikacji do składania zamówień Mobilna sprzedaż B2B

Po zalogowaniu do aplikacji Mobilna sprzedaż B2B  użytkownik będzie miał możliwość wyboru jednej z opcji:

Aplikacja do składania zamówień B2B - Nowe zamówienie

W opcji tej program kontroluje:

 • stan wykorzystania kredytu klienta – jeżeli kredyt został wykorzystany w całości, to wyświetlony jest komunikat informujący o braku możliwości złożenia zamówienia z powodu wykorzystania kredytu klienta, np. ZAKUPY ZABLOKOWANE – PRZEKROCZONY LIMIT KREDYTU,
 • stan zadłużenia klienta – jeżeli istnieją przeterminowane dokumenty o więcej niż 7 dni to wyświetlony jest komunikat informujący o braku możliwości złożenia zamówienia z powodu przeterminowanych płatności np. ZAKUPY ZABLOKOWANE – PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI.

W przypadku pozytywnej weryfikacji klient może przystąpić do tworzenia zamówienia. Ceny produktów są  ostatecznymi cenami sprzedaży netto (po rabatach) dedykowanymi dla zalogowanego klienta oraz stanem magazynowym.Nowością w stosunku do aplikacji PS Mobile Sale jest dostępność wagi brutto poszczególnych produktów. Udostępniono również możliwość wyszukiwania produktów i sortowania listy wg wagi towarów a także łączna waga brutto zamówionych towarów z informacją o brakującej wadze do darmowej przesyłki.

Zakresy wag uprawniające do darmowej przesyłki konfigurowane  w Mobilna sprzedaż B2B Center. Waga brutto towarów widoczna będzie także na karcie towaru w Mobilna sprzedaż B2B Center.

Dostępna jest opcja wejścia w kartę towaru i podglądu szczegółów towaru z poziomu rozbudowanego ekranu sprzedaży oraz opcja zdjęć towarów i ich załączników.Na zamówienie w tej aplikacji mobilnej składają  się informacje pogrupowane w zakładki:

 • dane klienta,
 • zamówienie: data, forma płatności i ilość dni płatności,
 • podsumowanie dokumentu wyświetlane wyłącznie informacyjnie,
 • dodatkowo opcja “Uwagi do zamówienia”, w którym klient może wpisać uwagi do zamówienia.
 • koszyk zawierający także informacje o łącznej wadze brutto towarów z informacją
  o darmowej wysyłce lub brakującej ilości kilogramów uprawniającej do darmowej wysyłki,
 • opcja „Promocje”. Po jej naciśnięciu wyświetlona zostanie lista produktów promocyjnych (gratisów). Lista posortowana będzie rosnąco wg wartości zamówienia netto, która uprawnia do skorzystania z danej promocji. Na liście produktów promocyjnych kolorem zielonym oznaczone będą te produkty, które można dodać do zamówienia (został spełniony warunek minimalnej wartości zamówienia dla danej promocji). Takie towary będzie można dodać do zamówienia poprzez wybranie ich z listy,
 • dla zatwierdzonych zamówień dostępna jest opcja generowania pliku PDF, dzięki której klient może wysłać do siebie wiadomość e-mail z zamówieniem w formie pliku PDF,
 • w trakcie zatwierdzania zamówienia weryfikowany jest stan wykorzystania kredytu klienta.

Każde zamówienie historyczne w aplikacji do składania zamówień użytkownik może obejrzeć w zakresie danych nagłówka i pozycji zamówienia.

 • Faktury – opcja ta wyświetla listę faktur wystawionych w systemie głównym klienta. Każdą fakturę możemy podejrzeć w zakresie danych nagłówkowych i pozycji dokumentu.
 • Towary – opcja ta wyświetla listę towarów. Na liście towarów możemy wyszukać towar za pomocą filtrów. Po naciśnięciu na wybrany towar widzimy jego dane szczegółowe wraz ze zdjęciem towaru oraz załącznikami (kartami technologicznymi).Dostępna jest opcja zdjęć towarów i ikona zmiany wyglądu listy towarowej:
  • Na liście towarów oraz na ekranie szczegółów towaru dostępna jest informacja
   o wadze brutto jednej sztuki towaru. Istnieje możliwość wyszukiwania produktów
   i sortowania listy wg wagi towarów.
  • Promocje Po uruchomieniu tej opcji widzimy listę produktów dostępnych w promocji (gratisy). Na liście, dla każdego produktu, widoczna jest minimalna wartość zamówienia netto, która uprawnia do wybrania danego gratisu i dodania go do zamówienia. Dostępne są zdjęcia produktów promocyjnych, tak samo jak ma to miejsce na liście towarów.
 • Należności – opcja wyświetla listę należności niespłaconych przez klienta wraz z informacją
  o przyznanym kredycie i stopniu wykorzystania kredytu.
 • Katalog – po uruchomieniu tej opcji uruchamiany będzie link http w przeglądarce internetowej. Konfiguracja linku http do tego pliku dostępna jest w Mobilna sprzedaż B2B Center. Plikiem tym może być:
  • zbiorczy katalog produktów,
  • cennik,
  • zestawienie norm produktów,
  • inny dowolny dokument.

 

Kontakt Po uruchomieniu tej opcji widzimy dane rejestrowe i kontaktowe firmy – dostawcy: telefony, adresy mailowe, dane rejestrowe

 • Zagwarantowano możliwość zmiany wyglądu aplikacji: Wersja Jasna – Wersja Ciemna
  (zużywająca zdecydowanie mniej energii w związku z tym wydłuża to znacznie czas pracy urządzenia bez podpięcia do ładowania).
 • Dostępna jest również opcja wyboru domyślnego wyglądu listy towarów (Miniatury, Kafelki, Duże zdjęcia).
 • Logowanie i synchronizacja danych – każdy klient loguje się swoimi danymi do aplikacji (login i hasło). Jeden klient (jeden login) może korzystać z aplikacji na jednym urządzeniu.

Jeśli:

 • jesteś hurtownia, i chciałbyś aby Twoi klienci zamawiali online
 • jesteś producentem, którego klienci B2B powinni zamawiać w aplikacji
 • chciałbyś aby Twoi pracownicy mogli się skupić relacjach
 • chcesz aby Twoi klienci widzieli zawsze aktualną ofertę
 • chciałbyś aby Twoi klienci zawsze znali aktualny stan należności
 • prowadzisz handel bezpośredni