ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacje mobilne na zamówienie nazywane również aplikacjami dedykowanymi są tematem poniższego artykułu. Jako wieloletni producent oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych postaramy się Państwu wyjaśnić dlaczego i w jakich sytuacjach przedsiębiorcy wybierają oprogramowanie dedykowane a nie korzystają z aplikacji gotowych (tzw. pudełkowych).

Wśród tysięcy aplikacji przeznaczonych dla rynku B2B przedsiębiorca z łatwością powinien odnaleźć oprogramowanie, które będzie dla jego firmy odpowiednie zarówno od strony pokrycia funkcjonalnościami jej potrzeb organizacyjnych jak i poziomu kosztów na jego uruchomienie. Przeprowadzając tego typu analizy należy pamiętać, że na całkowity koszt składa się zarówno zakup licencji lub opłata za utrzymanie, koszty wdrożenia oraz koszty opieki typu helpdesk.

Jeżeli jednak wymagania firmy są specyficzne lub firma posiada unikalny pomysł, który jej zdaniem będzie elementem przewagi konkurencyjnej, może skorzystać z usług developera i zamówić dedykowane oprogramowanie mobilne.

Bez wątpienia będzie to rozwiązanie droższe od wdrożenia standardowej aplikacji mobilnej B2B. Jednak listu plusów jest bardzo długa:

 • Dostosowanie do faktycznych, rzeczywistych wymagań
 • Uwzględnia specyficzną organizację danej firmy, która często jest głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.
 • Umożliwia użytkownikowi stworzenie indywidualnej oferty dla klienta lub umożliwia jej prezentację w unikalny sposób.
 • Z jednej strony aplikacja dedykowana może obejmować wszelkie procesy zachodzące w firmie (czego często nie gwarantują systemy gotowe) a drugiej strony nie musi posiadać wszystkich możliwych „uniwersalizmów”, które ostatecznie utrudniają proces wdrożeniowy jak i późniejsze jego używanie.
 • Możliwość wprowadzenia do aplikacji odpowiednich modyfikacji dotyczących zmian w przepisów prawa, zwłaszcza tych unikalnych dla danej branży (np. prawo farmaceutyczne, przepisy transportowe itd.)
 • Pojawienie się na rynku nowych rozbudowanych możliwości wymiany informacji pomiędzy firmami często powoduje potrzebę stworzenia dedykowanych interfejsów pomiędzy systemami informatycznymi.
  Interfejsy te mogą czasem wpływać znacząco na zmniejszenie kosztów osobowych dzięki redukcji etatów przeznaczonych do ręcznego wprowadzania informacji do systemu IT.
 • Możliwość wykorzystania oprogramowania dedykowanego nawet w przypadku znaczących zmian w profilu działalności firmy. Przykładem może być zmiana sposobu  wynagradzania handlowców – wystarczy wówczas zmodyfikować w aplikacji wybrane moduły,  pozostawiając całą resztę dobrze dostosowaną do procesów w pozostałych działach. Pracownicy tych działów nie są narażeni na problemy i koszty związane z wprowadzeniem nowego oprogramowania.
 • Znaczący rozwój firmy często wiąże się z lawinowym wzrostem liczby dokumentów czy też liczby asortymentu. W takim przypadku producent dedykowanego oprogramowania jest w stanie zmodyfikować pewne obszary rozwiązania dzięki czemu np. czasy odpowiedzi systemu znów będą dla użytkownika zadawalające. Nie będzie potrzeby wymiany całego oprogramowania ze względu na jego zbyt wolne działanie.

Proces tworzenia aplikacji mobilnej na zamówienie

Proces tworzenia aplikacji mobilnej dedykowanej dla platformy Android jest zbieżny z typowym procesem realizacji dedykowanego dla klienta oprogramowania biznesowego, składa się z etapów:

 • Analiza – która odpowie na pytania:
  • Czy po wdrożeniu projektowanej aplikacji osiągniemy założone cele biznesowe?
  • Czy uda się zrealizować projekt mieszcząc się w założonym budżecie?
  • Jakie występują inne ryzyka niepowodzenia projektu?
 • Projektowanie wykonywane w następujących krokach:
  • Zebranie oczekiwań klienta biznesowego dotyczących zakresu obsługiwanych przez aplikację mobilną procesów.
  • Przedstawienie koncepcji.
  • Możliwe wykorzystanie makiet funkcjonalnych w celu łatwiejszego zrozumienia przez klienta sposobu implementacji wymaganych procesów biznesowych.
  • Omówienie z klientem koncepcji i rekurencyjne naniesienie zmian wynikających z wniosków klienta.
  • Wykonanie szczegółowego projektu.
  • Wycena.
  • Akceptacja projektu oraz wyceny z odniesieniem do założonego budżetu.
 • Programowanie.
 • Testowanie – wewnętrzne jak i testy prowadzone przy współudziale użytkowników końcowych.
 • Wdrażanie.
 • Serwis utrzymaniowy.
 • Dostarczanie zmian.

Jednym z warunków sukcesu aplikacji dedykowanej jest zasada aby była zaprojektowana w taki sposób by informacje, z których korzysta się często wyświetlane były na ekranach startowych, a informacje szczegółowe na kolejnych. Bardzo ważne jest aby minimalizować liczbę możliwości działań na jednym ekranie. Ekrany powinny być przejrzyste a przyciski duże i nie wzbudzające wątpliwości co do ich działania po użyciu.

Stworzenie mobilnej aplikacji mobilnej na zamówienie przez developera (producenta oprogramowania) jest stosunkowo proste, jeszcze łatwiejszy jest jej zakup przez organizację klienta. Najtrudniejszym etapem jest przekonanie użytkowników do ich użytkowania. Użytkowania z zaangażowaniem. Wyznaczeni pracownicy muszą zostać ambasadorami projektu uczestniczyć w procesie prototypowania oraz wdrażania aplikacji aby w dalszej kolejności zachęcać pozostałych do faktycznego, zgodnego z założeniami korzystania z rozwiązania.

allmobile poleca zestaw aplikacji mobilnych: dla handlowca Sprzedaż, dla handlowca CRMdla menagera, dla klienta B2B.
Dla klientów nie posiadających oprogramowania obsługującego całą organizację polecamy zintegrowany system zarządzania firmą PS2000.

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń bez wątpienia możemy stwierdzić, że jako producent oprogramowania dedykowanego na platformę Android możemy dla Państwa zaprojektować, wykonać oraz wdrożyć praktycznie dowolną aplikacje mobilną. Zapraszamy do kontaktu.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0