ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja dla handlowców – Ankiety

Aplikacja dla handlowców PSMobile Sale od wersji 2.304 , umożliwia realizowanie ankiet jako zadań w wizytach u klientów. Proces realizacji samej ankiety jest w tym przypadku taki sam, jak proces opisany poniżej.

Moduł ankiet służy do realizowania ankiet (zapisywania odpowiedzi) utworzonych w systemie PSMobile Center. Moduł ankiet prezentuje 3 ekrany:

  • Ankiety – Klienci (aktywne ankiety, które należy zrealizować),
  • Ankiety – Wewnętrzne (ankiety „wewnętrzne”, realizowane bez obecności Klienta, przypisane wyłącznie do przedstawiciela),
  • Ankiety – Archiwum (lista wykonanych/zrealizowanych ankiet przez przedstawiciela).

 

Aplikacja dla handlowców - Ankiety

 

Na każdym ekranie istnieje możliwość filtrowania wg nazwy kontrahenta lub nazwy ankiety, możliwość sortowania rosnąco lub malejąco wg daty, nazwy klienta, nazwy ankiety. Istnieje także stosowana w pozostałych modułach funkcjonalność „lejka” (dodatkowy poziom filtrowania danych na liście ankiet).

Aby zrealizować ankietę (wybrać odpowiednie odpowiedzi na zadawane w ankiecie pytania) należy wybrać z listy odpowiednią pozycję i kliknąć na niej.

Klikając w przycisk strzałka w dół rozwijamy menu, z którego możemy wybrać jedną z opcji:

  • Szczegóły (szczegóły ankiety),
  • Klient (szczegółowe dane kontrahenta),
  • Odrzuć (odrzucenie całej ankiety).

 

Ankiety na klientach w aplikacji mobilnej dla PH

 

Aplikacja dla handlowców – ankiety – ekran szczegółów ankiety przedstawia informacje związane z ankietą. Możemy tutaj zobaczyć informacje związane z nazwą i opisem ankiety, statusem oraz typem ankiety, datami utworzenia i rozpoczęcia ankiety, a także terminem obowiązywania ankiety (czyli zakresie dni, w którym możemy daną ankietę zrealizować).

 

Szczegóły ankiet w systemie dla przedstawicieli hanlowych

Kliknięcie w przycisk strzałki w dół powoduje wyświetlenie menu, w którym do wyboru mamy następujące opcje:

  • Rozpocznij (rozpoczęcie ankiety),
  • Odrzuć (odrzucenie całej ankiety),
  • Klient (szczegółowe dane kontrahenta).

 

Rozpoczęcie realizacji ankiety w aplikacji mobilnej dla handlowców

 

Odrzucenie ankiety wymaga wybrania powodu odrzucenia ankiety. System wymaga wybrania jednego z dostępnych powodów odrzucenia ankiety:

 

Przyczyny odrzucenia ankiety w systemi mobilnym dla handlowców

 

Realizacja ankiety polega na zaznaczaniu właściwych odpowiedzi podawanych przez klienta. W przypadku ankiet wewnętrznych, użytkownik sam wybiera właściwe odpowiedzi.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania użytkownik może zakończyć ankietę.

Realizacja ankiety polega na zaznaczaniu właściwych odpowiedzi podawanych przez klienta. W przypadku ankiet wewnętrznych, użytkownik sam wybiera właściwe odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania użytkownik może zakończyć ankietę.

 

System prosi o potwierdzenie chęci zakończenia ankiety. Jeżeli chcemy zakończyć ankietę naciskamy przycisk TAK. Jeżeli chcemy kontynuować realizację ankiety, zmienić zaznaczone odpowiedzi klikamy przycisk NIE.

 

Komunikat potwierdzajcy realizację ankiety w systemie dla PH

 

W aplikacji dla handlowców na liście ankiet archiwalnych użytkownik widzi zrealizowane przez niego do tej pory ankiety. Klikając w wybraną ankietę możemy zobaczyć, jakie odpowiedzi zostały zaznaczone w danej ankiecie.

 

 

Archiwum ankiet w aplikacji dla handlowców

 

Właścicielem serwisu Allmobile.pl jest firma Polsoft Engineering Sp. z o.o.

Powrót do listy modułów