ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Baza Klientów

Baza Klientów systemu dla mobilnych handlowców PSMobile Sale zawiera większość informacji, które są przydatne w codziennej pracy każdego handlowca. Po uruchomieniu modułu wyświetli się lista:

 

Baza klientów podstawowa lista w aplikacji mobilny handlowiec

 

Okno zawiera 3 ekrany zakładki:

 • Klienci wszyscy,
 • Klienci ostatnio zamawiający,
 • Klienci ulubieni.

 

W Bazie Klientów, użytkownik może na każdej z kart, na której się znajduje, filtrować klientów posiadających opóźnienia w płatnościach.

W tym celu należy rozwinąć wstążkę w górnym menu i wybrać opcję Opóźnienia:

Baza Klientów ikona opóźnienia płatności

Po wpisaniu ilości dni przekroczenia terminu na liście klientów pozycje klientów, które spełniają zadane kryteria podanego zakresu opóźnienia, zostaną podświetlone ciemnym kolorem czerwonym:

Ekran listy klientów systemu dla przedstawiecieli handlowych okno parametry przeterminowania

 

 • Po kliknięciu w ikonę strzałki po prawej stronie danych klienta wyświetla się menu z opcjami:
 • Zamówienie – pozwala przejść bezpośrednio do tworzenia zamówienia dla klienta,
 • Wizyta – pozwala ręcznie zaplanować wizytę u danego klienta,
 • Szczegóły – pozwala przejść do danych szczegółowych kontrahenta,
 • Zadzwoń – umożliwia wykonanie telefonu do klienta,
 • Ulubiony – umożliwia dodanie klienta do listy ulubionych.

Widok klienta w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Szczegółowe informacje o kliencie

Po kliknięciu w wierszu danego klienta na ekranie wyświetla się karta klienta, która zawiera sześć zakładek (ekrany rozszerzone):

 • Dane klienta,
 • Rozrachunki klienta,
 • Dokumenty handlowe/Zamówienia klienta,
 • Wizyty zrealizowane,
 • Wizyty do realizacji,
 • Ankiety do realizacji.

 

Widok szczegółów karty klienta systemu Baza Klientów

 

Karta klienta zawiera informacje dotyczące konkretnego kontrahenta oraz informacje dotyczące jego indywidualnych warunków handlowych (rabatów, upustów).

W dolnej części widoczne jest podsumowanie rozrachunków (należności i zobowiązania), dostępne rabaty dla klienta oraz jego dokładna lokalizacja.

Baza Klientów – Wyszukiwanie

W module Baza Klientów możliwe jest wyszukiwanie klienta za pomocą filtra w górnej części listy. Aby to zrobić wystarczy wpisać część nazwy klienta w pole u góry listy. Filtrowanie możliwe jest również po innych kryteriach tj. skrót, miasto, id, numer, ulica, NIP. Aby zmienić warunek wyszukiwania wystarczy kliknąć w przycisk znajdujący się przed polem tekstowym wyszukiwania i wybrać z listy pożądaną opcję:

 

Wyszukiwanie frazowe klientów w systemie dla przedstawicieli hanlowych

 

 

Użytkownik może również przejść do zakładki sortowanie, w której można ustawić sortowanie rosnące lub malejące odnoszące się do filtru.

Aby wyszukać kontrahenta po części nazwy, należy w filtrze zaznaczyć Wyszukiwanie frazowe. W przeciwnym wypadku aplikacja będzie wyszukiwać klientów traktując wpisywaną frazę, jako początek tekstu.

Poza standardowym filtrem użytkownik ma możliwość wybrania filtru wskazującego na odległość od wskazań GPS w telefonie. Aby skorzystać z filtrowania, należy kliknąć na ikonę lejka w górnej części listy, wybrać interesujące ustawienia filtra poprzez wybranie odległości z listy, a następnie wybrać przycisk Zastosuj filtr – wówczas ikona filtru zmieni kolor na czerwony.

Filtry wyszukiwania klientów w module Baza Klientów

 

Można także łączyć filtry standardowe z filtrami dodatkowymi (Miasto klienta, Ulica klienta czy Kod pocztowy klienta, Daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy z klientem, Typ klienta, Odbiorcy wybranego płatnika, Kategorie, Typy klientów 1-3). Zastosowanie tych filtrów jednocześnie pozwala na bardzo precyzyjne wyszukiwanie klientów w kartotece.

Zakładka Rozliczenia zawiera szczegółowe informacje dotyczące rozrachunków wybranego klienta oraz listę jego należności i zobowiązań.

 

Rozliczenia klientów w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Na trzeciej zakładce (ekranie rozszerzonym) kartoteki klienta znajduje się lista jego zamówień.

Na kolejnych zakładkach można podejrzeć wizyty zrealizowane, wizyty do realizacji oraz ankiety.

Kartoteka klientów umożliwia również dodawanie nowych klientów. W tym celu należy kliknąć przycisk Nowy klient.

 

 

System dla PH ikona nowego klienta

 

Zostanie wyświetlone nowe okno z polami dotyczącymi danych klienta do wypełnienia. Polem bezwzględnie wymaganym jest Nazwa klienta. Po uzupełnieniu pól potwierdzamy zapis klienta. Zostanie on dodany na listę.

Dodawanie nowego klienta w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Baza klientów – Mapa

W Menu dostępna jest opcja Mapa:

 

System dla PH ikona mapy

 

Mapa klientów w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Po kliknięciu na wybrany znacznik wyświetlona zostaje nazwa klienta:

 

Pinezki z klientami na mapie w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Jeżeli wprowadzony adres nie zostanie rozpoznany przez mapy firmy Google (np. nie jest prawidłowy), to nie zostanie wyświetlony na mapie.

Powrót do listy modułów