ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Program do zamówień – Przebieg Dnia

Moduł Przebieg dnia programu do zamówień PS Mobile Sale pozwala na rejestrowanie zdarzeń dotyczących czynności wykonywanych przez przedstawicieli w czasie całego dnia pracy. Zdarzenia te dzielą się na dwie grupy:

  1. Zdarzenia dotyczące samej podróży użytkownika aplikacji do zbierania zamówień
  2. Zdarzenia dotyczące wizyty użytkownika u klienta.

 

Program do zamówień - początek dnia w przebiegu dnia

 

Program do zamówień w module Przebieg Dnia prosi aby określić wymagane dane: Pojazd oraz Stan licznika. Określenie pozostałych danych jest opcjonalne.

Po wprowadzeniu poprawnych danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Dane zostaną zapisane.

Od tego momentu, główne operacje wykonywane przez użytkownika w aplikacji dotyczące klientów jak np. wystawianie dokumentów czy rozliczanie rozrachunków, są rejestrowane w formie zdarzeń w systemie.

Zdarzenia w przebiegu dnia w programie do zbierania zamówień

 

Oprócz zdarzeń dotyczących klientów użytkownik może rejestrować w Programie do zamówień zdarzenia dotyczące jego podróży do klientów. W tym celu należy przejść do modułu przebiegu dnia, a następnie wybrać określone zdarzenie z listy (np. serwis, tankowanie, postój, jazda prywatna). Po wybraniu zdarzenia, w zależności od jego rodzaju, użytkownik proszony jest o określenie parametrów wymaganych dla danego zdarzenia.

Program do zamówień wymaga w sytuacji rejestrowania zdarzenia podania stanu licznika pojazdu.

Powrót do listy modułów