ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Sprzedaż mobilna – moduł Kasy

Sprzedaż Mobilna – moduł Kasy zawiera pełną funkcjonalność kasy realizującej operacje kasowe KP, KW wraz z tworzeniem raportów kasowych. Aplikacja ta jest przeznaczona dla handlowców pracujących w terenie na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W Aplikacji Centralnej (aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki www) zarządzający pracą przedstawicieli handlowych ma dostęp do danych kasowych swoich pracowników.

Raporty Kasowe

Raporty kasowe systemu Sprzedaż Mobilna są otwierane automatycznie przy pierwszej synchronizacji w danym dniu, wraz z zamknięciem raportu z dnia poprzedniego. Istnieje także możliwość takiej konfiguracji systemu, w której samodzielnie zdecydujesz o momencie zamknięcia raportu kasowego. Tworzone dokumenty KP i KW są powiązane z aktualnie otwartym raportem kasowym.

Aby utworzyć dokument kasowy (KP lub KW) należy z okna głównego programu wybrać ikonę Kasa.
Otwarte zostanie okno Raporty kasowe. W oknie tym należy wybrać opcję Utwórz KP lub Utwórz KW.

Raport Kasowy w systemie sprzedaż mobilna

Po wybraniu odpowiedniej opcji otworzy się lista możliwych do wyboru rodzajów dokumentów. Nalezy wybrać jeden rodzaj dokumentu:

Rozliczenia kasowe w systemie sprzedaż mobilna

Następnie z wyświetlonej listy należy wybrać klienta, którego dokumenty użytkownik chce rozliczyć.

Kasa - wybór klienta do rozliczenia w systemie dla PH

 

Lista należności klienta

Po wybraniu klienta w systemie Sprzedaż Mobilna zostanie wyświetlona lista jego należności, z której w łatwy sposób można wybrać należności do rozliczenia. Wykonujemy to poprzez naciśnięcie szarego kwadratu po lewej stronie wybranej należności (w szarym kwadracie pojawi się zielony znacznik). Po wybraniu określonych należności należy kliknąć niebieski znacznik w prawym górnym rogu:

 

 

Lista należności do rozliczeń w kasie systemu sprzedaż mobilna

 

Zostaniesz przeniesiony do podsumowania rozliczenia należności. Można tutaj dodać zaliczkę, kolejny dokument do rozliczenia lub zapisać dokument kasowy wybierając przycisk strzałka w dół w prawym górnym rogu. Po jego naciśnięciu pojawi się opcja Zapisz.  Dokument zostanie zapisany, a aplikacja zapyta o wydruk dokumentu. Jeśli mamy dostępną i powiązaną z urządzeniem mobilnym drukarkę, możemy wydrukować dokument KP.

 

Ikona zapisu dokumnetu kasowego w systemie dla przedstawicieli

 

Jeśli wybierzesz rodzaj dokumentu Zaliczka, należy następnie wybrać Klienta.

Po wybraniu klienta pojawi się okno Zaliczki, w którym należy wypełnić pola Wpłata oraz opcjonalnie Opis, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj:

Wprowadzanie zaliczki w kasie systemu dla przedstawicieli handlowych

 

Jeśli wybierzesz rodzaj dokumentu Bez rozliczeń, należy wpisać kwotę wpłaty (wypłaty). Można zmienić opis klikając na strzałkę przy polu Opis. Wpłatę (wypłatę) należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź:

Ikona zatwierdzania dokumentu kasowego w systemie dla PH

 

Powrót do listy modułów