ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Wspomaganie pracy handlowca – raporty

Wspomaganie pracy handlowca można osiągnąć poprzez bieżące dostarczanie niezbędnych w jego pracy informacji. Informacje te są dostępne na urządzeniu mobilnym (Android) handlowca w formie raportów.

Menu udostępnia użytkownikowi wyświetlenie raportów za poszczególne okresy w zestawieniu: Ilość/Cena/Wartość.

Lista raportów wyświetlana jest w podziale na ich funkcjonalność:

 

Wspomaganie pracy handlowca - raporty na urządzeniu mobilnym - system PSMobile Sale

 

Wspomaganie pracy handlowca to udostępnianie danych możliwych analizy w za następujące okresy czasowe:

  1. Z dzisiaj,
  2. Z wczoraj,
  3. Od początku miesiąca,
  4. Poprzedni miesiąc – wyświetla raport za poprzedni miesiąc,
  5. Ostatnie 3 miesiące – wyświetla raport za ostanie 3 pełne miesiące,
  6. Ostatnie 12 miesięcy – wyświetla raport za ostanie 12 pełnych miesięcy.

Poza raportami dostępnym w aplikacji PSMobile Sale na urządzeniu mobilnym z systemem android, bardzo wiele ciekawych i przekrojowych raportów jest dostępnych w aplikacji webowej dla kadry managerskiej PSMobile Center. Znajduje się tam również moduł raportów uniwersalnych, które każdej osobie zarządzającej przedstawicielami handlowymi daje wręcz nieograniczone możliwości analizy danych dotyczących zamówień, sprzedaży, wizyt, ankiet czy też śladów GPS.

 

Powrót do listy modułów