ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Moduł windykacji należności

Kasa

Raporty Kasowe

Moduł windykacji należności jako element Aplikacji Centralnej zawiera między innymi moduł Kasy. Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Raporty Kasowe. Pojawi się ekran modułu Raporty Kasowe. Aby zobaczyć szczegóły wybranego raportu kasowego należy kliknąć przycisk Dokumenty:

Podgląd raportów kasowych w module windykacji należności systemu do zarządzania handlowcami

 

Po wybraniu powyższej opcji otwarte zostaje okno ze szczegółami wybranego raportu. Po rozwinięciu linii wiersza, przez wybranie krzyżyka z lewej strony listy dokumentów, rozwijają się szczegóły konkretnych dokumentów kasowych stworzonych przez przedstawiciela:

Moduł windykacji należności - Szczegóły raportów kasowych w systemie do zarządzania handlowcami

 

Istnieje możliwość przeglądania operacji związanych z danym dokumentem kasowym. W tym celu należy kliknąć przycisk Wyświetl:

Szczegóły raportów kasowych w module windykacji systemu do zarządzania handlowcami

 

Otwarte zostanie wówczas okno zawierające szczegóły wykonanych operacji:

Szczegóły dokumentów kasowych w systemie do zarządzania handlowcami

 

Dokumenty kasowe

Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Dokumenty kasowe. Pojawi się ekran modułu Dokumenty kasowe. Dokumenty kasowe można wyszukać poprzez pola: Przedstawiciel oraz Rok.

Ekran listy dokumentów kasowych w aplikacji do zarządzania handlowcami

 

Szczegóły dokumentów kasowych można przeglądać na dwa sposoby.

Pierwszy to kliknięcie na czarny przycisk z białym plusem na początku każdego wiersza listy. Efektem takiego działania będzie wyświetlenie szczegółów dokumentu kasowego:

Szczegóły dokumentów kasowych w aplikacji do zarządzania przedstawiciela moduł windykacji

 

Drugi to kliknięcie przycisku Wyświetl z prawej strony ekranu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie okna, prezentującego szczegóły dokumentu kasowego.

Dokumnety kasowe w systemie dla zarządzających handlowcami - moduł windykacji należności

 

Aby powrócić do listy dokumentów kasowych należy wybrać przycisk Powrót.

 

Rozrachunki w module windykacji należności

Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Rozrachunki. Pojawi się ekran modułu Rozrachunki. Rozrachunki można wyszukać poprzez pola: Nazwa odbiorcy, Skrót odbiorcy, Numer odbiorcy, Symbol dokumentu:

Lista rozrachunków klientów w aplikacji dla zarządzających handlowcami

 

Dodatkowo w module windykacji należności – opcja rozrachunki istnieje możliwość wyboru:

  • Rodzaj rozrachunku – Należność lub Zobowiązanie,
  • Typ dokumentu,
  • Status rozrachunku – Wszystkie, Nierozliczone, Rozliczone,
  • Data wystawienia dokumentu od – do,
  • Termin zapłaty od – do,
  • Ilość dni po terminie (powyżej) – możliwość filtrowania rozrachunków przeterminowanych o ilość dni równą lub większą od ilości wpisanej w to pole,
  • Pozostało od – do – możliwość filtrowania rozrachunków nieopłaconych wg wartości podanych w polach od – do.

Każdą pozycję wyświetloną na liście rozrachunków można rozwinąć, klikając znaczek plusa po lewej stronie każdego rozrachunku. Zaprezentowane zostaną informacje o istniejących rozliczeniach:

Rozrachunki klienta w systemie dla zarządzających handlowcami

 

Moduł windykacji należności – Salda klientów

Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Salda klientów. Pojawi się ekran modułu Salda klientów. Klientów można wyszukać poprzez pola: Nazwa płatnika, Skrót płatnika, Numer płatnika, Numer zew. płatnika:

Wykaz sald klientów w aplikacji dla kadry kierowniczej

 

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru:

  • Rodzaj rozrachunku – Należność lub Zobowiązanie,
  • Pokaż salda zerowe – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie na liście sald o wartościach wynoszących zero (domyślnie zerowe salda nie są wyświetlane).

Każdą pozycję wyświetloną na liście sald klientów można rozwinąć, klikając znaczek plusa po lewej stronie każdego wiersza. Wyświetlą sie wtedy informacje o istniejących dokumentach handlowych oraz ich rozliczeniach:

Ekran szczegółów dokumentu kasowego w systemie dla zarządzających handlowcami

 

Powrót do spisu modułów