ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Synchronizacja danych handlowiec – firma

Synchronizacja danych między aplikacją mobilną a centralną bazą danych to kluczowy element dla handlowców, którzy pracują w terenie.
Dzięki temu procesowi handlowcy mogą mieć dostęp do najświeższych informacji dotyczących klientów, produktów i zamówień, co pozwala im na szybsze podejmowanie decyzji i lepsze zarządzanie swoim biznesem.

Aby zapewnić skuteczną synchronizację danych, aplikacja mobilna powinna być zintegrowana z centralną bazą danychza pomocą odpowiedniego protokołu komunikacyjnego, np. HTTP lub FTP.

Wszelkie zmiany dokonywane przez handlowców w aplikacji mobilnej powinny być automatycznie wysyłane do centralnej bazy danych, a wszelkie zmiany dokonywane w bazie danych powinny być natychmiastowo pobierane przez aplikację mobilną. Istotnym elementem synchronizacji danych jest również dbanie o bezpieczeństwo danych. Aplikacja mobilna powinna umożliwiać zabezpieczenie dostępu do danych za pomocą haseł,a także szyfrowanie transmisji danych w celu zapobiegania nieautoryzowanym dostępom.
Oprócz bezpieczeństwa, kluczowe znaczenie ma również szybkość i niezawodność synchronizacji danych. Dlatego ważne jest, aby zarówno aplikacja mobilna, jak i centralna baza danych były zoptymalizowane pod kątem wydajności i niezawodności. Niezawodność można również zwiększyć poprzez stosowanie mechanizmów automatycznej synchronizacji, które umożliwiają automatyczne pobieranie i wysyłanie danych w tle, bez konieczności manualnej interwencji ze strony użytkownika.

Synchronizacja danych – aby otrzymać najnowsze dane dotyczące towarów, cen, stanów magazynowych, wizyt, ankiet itd. oraz wysłać wszystkie zatwierdzone, ale jeszcze niewysłane zamówienia, do siedziby firmy, należy z okna głównego programu wybrać ikonę Synchronizacja.

 

Synchronizacja danych w systemie dla PH

 

Synchronizacja danych włącza się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji, może być również włączana ręcznie w trakcie pracy użytkownika.  Aplikacja za każdym razem potwierdza u użytkownika, czy przeprowadzić proces synchronizacji (replikacji danych)

W przypadku potwierdzenia działania, należy wybrać opcję TAK. W przypadku wybrania opcji NIE, proces synchronizacji zostanie przerwany.

System posiada mechanizm wykonywania automatycznych synchronizacji danych bezpośrednio po zakończonej wizycie u klienta oraz po rozpoczęciu i zakończeniu dnia pracy w module Przebieg dnia. W tych przypadkach, nie jest wyświetlane okno z pytaniem o to, czy użytkownik chce wykonać synchronizację danych.

Dokumenty otwarte nie są przesyłane do głównej bazy danych, o czym użytkownik jest każdorazowo informowany:

Kontrola dokumentów niezatwierdzonych przy synchronizacji systemu dla PH

 

Powrót do listy modułów