ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Synchronizacja danych handlowiec – firma

Synchronizacja danych – aby otrzymać najnowsze dane dotyczące towarów, cen, stanów magazynowych, wizyt, ankiet itd. oraz wysłać wszystkie zatwierdzone, ale jeszcze niewysłane zamówienia, do siedziby firmy, należy z okna głównego programu wybrać ikonę Synchronizacja.

 

Synchronizacja danych w systemie dla PH

 

Synchronizacja danych włącza się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji, może być również włączana ręcznie w trakcie pracy użytkownika.  Aplikacja za każdym razem potwierdza u użytkownika, czy przeprowadzić proces synchronizacji (replikacji danych)

W przypadku potwierdzenia działania, należy wybrać opcję TAK. W przypadku wybrania opcji NIE, proces synchronizacji zostanie przerwany.

System posiada mechanizm wykonywania automatycznych synchronizacji danych bezpośrednio po zakończonej wizycie u klienta oraz po rozpoczęciu i zakończeniu dnia pracy w module Przebieg dnia. W tych przypadkach, nie jest wyświetlane okno z pytaniem o to, czy użytkownik chce wykonać synchronizację danych.

Dokumenty otwarte nie są przesyłane do głównej bazy danych, o czym użytkownik jest każdorazowo informowany:

Kontrola dokumentów niezatwierdzonych przy synchronizacji systemu dla PH

 

Powrót do listy modułów