ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

windykacja dla handlowca

Windykacja realizowana przez handlowca odbywa się w module Rozrachunki  gdzie zawarte są dane dotyczące należności oraz zobowiązań kontrahentów.

Windykacja dla dla handlowca - Rozrachunki - lista należności w systemie dla PH

 

Na pierwszym ekranie widoczne są należności klientów, a na drugim ekranie widoczne są zobowiązania wobec klientów. Kolorem czerwonym zaznaczone są należności lub zobowiązania przeterminowane.

Możliwe jest wyszukiwanie konkretnej należności lub zobowiązania, za pomocą filtru w górnej części listy. Aby to zrobić wystarczy wpisać symbol dokumentu w pole tekstowe u góry listy.

Filtrowanie możliwe jest również po nazwie lub numerze klienta. Aby zmienić warunek wyszukiwania należy kliknąć w przycisk znajdujący się przed polem tekstowym wyszukiwania i wybrać z listy pożądany filtr.

Po kliknięciu w wybrany rozrachunek system proponuje jego rozliczenie (utworzony zostanie odpowiedni dokument kasowy). Jest to druga metoda tworzenia dokumentów kasowych i rozliczania należności/zobowiązań kontrahentów. Tworzenie dokumentu kasowego opisane zostało w rozdziale Moduł – Kasa, który to moduł również jest elementem procesu biznesowego jakim jest windykacja realizowana przez handlowca

Powrót do listy modułów