ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Aplikacja dla przedstawicieli handlowych

Aplikacja dla przedstawicieli handlowych umożliwia planowanie, analizę oraz pełną kontrolę dnia pracy handlowca. Składa się z wielu modułów:

Kartoteka Towarów w aplikacji dla przedstawicieli handlowych.

Wyszukiwanie towaru

Należy kliknąć kursorem myszy w menu Kartoteki i wybrać opcję Towary. Pojawi się ekran modułu towary. Towar można wyszukać poprzez pola: Nazwa towaru, Symbol, Producent. Dodatkowo możemy zawęzić listę towarów, do towarów przypisanych do konkretnego magazynu:

Lista towarów w aplikacji dla przedstawicieli handlowych

 

Podgląd danych towarów

Dane towaru można przeglądać w oknie Informacje o towarze otwieranym poprzez kliknięcie na nazwę towaru z listy. Mamy tu dostęp do wszystkich danych dotyczących każdego towaru:

Podgląd zdjęć towarów w systemie dla zarządzających handlowcami

 

Klienci przedstawiciela

Należy kliknąć w menu Kartoteki i wybrać opcję Klienci przedstawiciela. Pojawi się ekran modułu Klienci przedstawiciela. Otwarta zostanie lista wszystkich kontrahentów przypisanych zalogowanemu do systemu przedstawicielowi. System daje możliwość wyszukania kontrahentów za pomocą pól: Miasto, Nazwa klienta, Skrót klienta:

Lista klientów przedstawiciela w aplikacji dla przedstawicieli handlowych

 

Rozrachunki

Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Rozrachunki:

Rozrachunki wybranego klienta w aplikacji dla zarządzających handlowcami

 

Saldo

Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Saldo.

System wyświetli okno z podsumowaniem należności, zobowiązań (także przeterminowanych) oraz saldzie klienta:

 

Aplikacja do zarządzania handlowcami saldo wybranego klienta

 

Kontakty klienta

Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Kontakty.

System wyświetli listę kontaktów wybranego klienta. Domyślnie wyświetlane są wyłącznie aktywne kontakty klienta. Aby wyświetlić kontakty nieaktywne lub wszystkie należy odpowiednio zmienić ustawienie filtru Aktywność kontaktu.

Dane kontaktu możemy podejrzeć poprzez kliknięcie opcji Edytuj:

Aplikacja do zarządzania handlowcami szczegóły osób do kontaktu klienta

 

Aplikacja dla przedstawicieli handlowych – Dokumenty Handlowe

W aplikacji należy kliknąć w menu Handel i wybrać opcję Dokumenty handlowe Pojawi się ekran modułu Dokumenty handlowe. Dokumenty handlowe można wyszukać poprzez pola: Przedstawiciel, Dystrybutor, Data.

Lista dokumentów handlowych klienta w aplikacjie dla przedstawicieli handlowych

 

Szczegóły dokumentów

Szczegóły dokumentu handlowego można przeglądać poprzez kliknięcie na jego numer:

Lista dokumentów handlowych klienta w aplikacji dla przedstawicieli handlowych

Po kliknięciu w numer zamówienia wyświetli się ekran prezentujący nagłówek dokumentu oraz pozycje dokumentu handlowego:

Ekran szczegółów dokumentu handlowego w aplikacji dla przedstawicieli handlowych

W powyższym materiale można się zaznajomić z jakie możliwości ma kierownik, manager czy też dyrektor działu handlowego do bieżącej kontroli pracy swoich handlowców.

Poniższe linki poprowadzą do dokumentacji, która zaznajomi z możliwościami:

Zapoznaj się również z aplikacją dla menadżerów do zarządzania przedstawicielami handlowymi.

Powrót do spisu modułów oprogramowania dla przedstawicieli handlowych