ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19
40-384 Katowice

Polityka prywatności

Firma Polsoft Engineering Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych  do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

2. Polsoft Engineering Sp. z o.o. informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

3. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne dotyczące m.in. wydajności jej funkcjonowania na urządzeniu czy danych udostępnianych przez system Android. W aplikacji za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:

a) usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.

b) usługa Crashlytics firmy Fabric. Polityka prywatności Fabric. 

6. Aplikacja na system Android korzysta z następujących uprawnień:

  • Aparat

    • umożliwia poprzez wykorzystanie aplikacji zewnętrznej, skanowanie kodów kreskowych w wyszukiwarce towarów.

    • w zakresie wykonywania zdjęć stanowiących załącznik zadań w module wizyt aplikacja wykorzystuje tylko ciąg znaków alfanumerycznych stanowiących informację o zdjęciu bez zapamiętywania samego zdjęcia. Zdjęcia są przechowywane w folderach systemowych, z których korzysta aplikacja systemowa „aparat”.

  • Pamięć – umożliwia zapis danych w pamięci urządzenia i zachowanie efektów pracy na urządzeniu w trybie offline.

  • Pełny dostęp do sieci – umożliwia skorzystanie z odnośników w aplikacji, dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics oraz usługa Crashlytics informujące o ewentualnych błędach aplikacji.

  • SMS – umożliwia szybkie wysłanie sms do kontrahenta na numer z kartoteki w module klientów poprzez tapnięcie na ikonę sms.

  • Telefon – umożliwia wykonanie szybkiego telefonu do kontrahenta na numer z kartoteki w module klientów poprzez tapnięcie na ikonę telefonu.

W razie pytań służymy pomocą – skontaktuj się z nami na adres allmobile@polsoft.pl